KÄYTTÖEHDOT

The JUVÉDERM® -sivusto on Allergan Limitedin (Allergan) omaisuutta ja tarkoitettu Suomessa asuville. Tämän sivuston sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi ja koulutustarkoituksiin, eikä se korvaa ”lääkärin/esteettiseen lääketieteen ammattilaisen” tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja. Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen sivuston käyttöä. Käyttämällä tätä sivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot.

KÄYTTÖ

Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja säädösten mukaisesti. Jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, hän suostuu korvaamaan Allerganille kaikki menetykset, kustannukset ja vahingot, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet Allerganille ehtojen rikkomisesta.

EI MYYNTITARJOUS

Tämän sivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi. Niiden ei katsota muodostavan myyntitarjousta tai kehotusta ostaa Allerganin, sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyritysten tuotteita tai palveluita.

EI TAKUITA

Käyttäjä hyväksyy, että sivusto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja ”kulloisenkin saatavuuden mukaan”. Allergan ei anna mitään takuita, lainsäädännön sallimissa rajoissa, sivuston riittävästä laadusta, kunnosta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, eikä takaa, ettei sivusto sisällä viruksia tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

RISKIT

Käyttäjä vastaa kaikista sivuston laatuun, suorituskykyyn ja käyttöön liittyvistä riskeistä. Käyttäjä käyttää sivustolta saamiansa tietoja ja viestejä sekä muuta vastaavaa sisältöä omalla vastuullaan ja vastaa kaikista sivuston käytöstä koituvista mahdollisista menetyksistä. Allergan ei tarkista asiantuntijoiden taustatietoja eikä lääkärintoimeen liittyviä tietoja, eikä vastaa niiden sisällöstä millään lailla.

VASTUUVAPAUS

Allergan ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä liikevoiton, tuoton, sopimusten tai liikearvon menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytettävyydestä tai toimintahäiriöstä tai työn keskeytymisestä, tietokonevioista, viruksista, tietojen menetyksestä tai muista sivuston käyttöön liittyvistä olosuhteista. Allergan ei ota mitään vastuuta, lainsäädännön sallimissa rajoissa, sivuston sisältämien tietojen, materiaalien tai toimintojen virheistä tai puutteista eikä huolimattomuudesta. Mikään näissä ehdoissa mainittu ei poista Allerganin vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka on tapahtunut Allerganin laiminlyönnin tai tahallisen harhaanjohtamisen seurauksena.

LÄÄKETIETEELLISET TIEDOT

Allergan ei tarjoa sivustolla lääketieteellisiä tai vastaavia asiantuntijapalveluita tai -neuvoja, eikä annettuja tietoja ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tarjoamaa lääketieteellisiä neuvontaa. Jos käyttäjä haluaa tai tarvitsee tällaisia palveluita ja neuvoja tai hänellä on lääketieteellistä hoitoa vaativa sairaus, kehotamme kääntymään terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

SIVUSTOLLA JULKAISTUN MATERIAALIN POISTAMINEN

Vaikkei Allergan ota vastuuta sivustolla julkaistun materiaalin valvonnasta tai muokkaamisesta, Allergan pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin muuttaakseen tai tarvittaessa poistaakseen sellaiset sopimattomat julkaisut, jotka ovat tulleet sen tietoon.

KUNNIANLOUKKAUKSET/TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSET

Käyttäjällä ei ole lupaa julkaista sivustolla herjaavaa, hyökkäävää, uhkaavaa, loukkaavaa tai laitonta materiaalia, eikä käyttäjällä ole lupaa julkaista tekijänoikeudella suojattuja tietoja tai materiaaleja ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

VAKUUTUS TEKIJÄNOIKEUDESTA

Julkaisemalla materiaalia käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hän omistaa kyseisen materiaalin tekijänoikeudet tai on saanut käyttöluvan tekijänoikeuden haltijalta, ja lisäksi käyttäjä myöntää Allerganille ja kaikille sivuston muille käyttäjille ei-yksinomaisen oikeuden näyttää, kopioida, julkaista, levittää, välittää, tulostaa ja käyttää kyseistä tietoa ja muuta materiaalia.

SIVUSTON TEKIJÄNOIKEUS

Tämän sivuston sisältämän materiaalin tekijänoikeuden omistaa tai sitä käyttää lisenssillä Allergan, ja materiaali on suojattu Suomen tekijänoikeuslakien nojalla, kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muiden soveltuvien teollis- ja tekijänoikeuslakien nojalla. Käyttäjällä on lupa ladata yksi kopio tämän sivuston materiaalista yhdelle tietokoneelle ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, mutta hän ei saa poistaa tavaramerkkejä, tekijänoikeusilmoituksia eikä muita vastaavia merkintöjä. Ellei muuta ole nimenomaisesti edellä ilmoitettu, minkään näissä ehdoissa ilmoitetun ei tule tulkita antavan käyttäjälle lisenssiä tai oikeutta Allerganin tekijänoikeudelliseen materiaaliin.

TAVARAMERKIT

Kaikki sivustolla esiintyvät symboleilla ® tai ™ merkityt tuotenimet, logot ja palvelut tai muuten muusta tekstistä erotetut tuotenimet, logot ja palvelut ovat Allerganin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai lisensoimia tavaramerkkejä, ellei niiden ole ilmoitettu olevan muiden yritysten omaisuutta. Käyttäjä ei saa käyttää näitä tavaramerkkejä, ellei siihen ole nimenomaisesti annettu lupaa näissä käyttöehdoissa tai Allerganin myöntämällä kirjallisella erikoisluvalla tai ellei tarkoituksena ole tehdä Allerganin tuotteista tai palveluista tunnistettavia. Muiden kuin Allerganin omistamien tavaramerkkien käyttäminen sivustolla ei tarkoita, että tavaramerkin omistaja olisi antanut käyttöä varten lisenssin. Tavaramerkin käyttö ei ole tarkoitettu tavaramerkkiloukkaukseksi, eikä tavaramerkin käytöstä tule päätellä, että tavaramerkin omistaja suosittelisi Allerganin tuotteita tai palveluita. Vastaavasti tavaramerkin julkaiseminen Allergan toimesta ei tarkoita, että Allergan suosittelisi tavaramerkin omistajaa, sen sivustoa tai sen tuotteita ja/tai palveluita.

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta ilman suostumusta kolmansille osapuolille, kuten suoramarkkinointiyrityksille. Allergan noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), ja kaikkia tämän sivuston kautta luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR).

HYPERTEKSTILINKIT

Hypertekstilinkkien avulla käyttäjä pääsee siirtymään muille verkkosivustoille, joita Allergan ei omista. Näiden linkkien tarjoaminen ei tarkoita, että Allergan hyväksyisi linkitettyjen sivustojen sisällön, eikä Allergan ota vastuuta muiden sivustojen sisällöstä. Allergan ei vastaa sivustolleen hyperlinkitetystä sisällöstä, joka voi olla harhaanjohtavaa, virheellistä, loukkaavaa, uhkaavaa tai siveetöntä tai muulla tavoin voimassa olevien säädösten vastaista.

SIVUSTON KÄYTÖN ESTÄMINEN

Allergan voi muuttaa tai rajoittaa pääsyäsi sivustoon tai estää sivuston käytön, mukaan lukien salasanasuojatut käyttöoikeudet, välittömästi voimaan tulevalla ilmoituksella milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä.

EHTOJEN OSITTAINEN VOIMASSAOLO

Jos jokin edellä mainituista ehdoista on tuomioistuimen mukaan kokonaan tai osittain pätemätön, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Muut ehdot pysyvät voimassa niin kuin pätemätön ehto olisi poistettu.

MUUTOKSET

Allergan pidättää oikeuden muokata sivustoa ja sen käyttöehtoja koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset sitovat käyttäjää, minkä vuoksi suosittelemme käymään säännöllisesti tällä sivulla lukemassa voimassa olevat käyttöehdot.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPAIKKA

Tähän sivustoon sovelletaan Suomen lakeja ja säädöksiä. Käyttäjä hyväksyy, että suomalaisilla tuomioistuimilla on lainkäyttövalta sivuston käyttöön liittyvissä kiistoissa ja vaatimuksissa. Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville käyttäjille, vaikka sivustoa voivat käyttää myös muualla kuin Suomessa asuvat käyttäjät.