LIITE 2
Allergan-klinikkahaku – Käyttöehdot

1. YLEISTÄ:

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Klinikkahaku-palvelun käytön aloittamista. Siirtyessäsi verkkosivulle ja käyttäessäsi sivua osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot.

Klinikkahaku-palvelu ("Klinikkahaku") on Allerganin ja sen tytäryhtiöiden omistama ja hallinnoima internetin välityksellä toimiva palvelu, jonka avulla voit etsiä lähimmän esteettistä lääketiedettä tarjoavan klinikan.

Allergan antaa palvelun käyttöösi, jotta sinulla on pääsy asianmukaisiin lääketieteellisin palveluihin, joiden tarjoamat tiedot ja konsultaatiot kasvohoidoista ovat paikkansapitäviä, puolueettomia ja itsenäisiä.

Klinikkahaun listaamat toimipaikat ovat Allerganin vahvistamia Allerganin asiakkaita. Tämä tarkoittaa, että Allergan on varmistanut, että kyseisellä lääkärillä ja/tai klinikalla on toimilupa. Kaikilla listauksessa mainituilla klinikoilla ei ole velvollisuutta ostaa Allerganin tuotteita. Toimipaikan liittäminen Klinikkahakuun on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu lääkärin ja/tai klinikan suostumuksella lisätä tietonsa Klinikkahaku-palveluun.

Klinikkahaun käyttäminen on sinulle maksutonta. Klinikkahaussa mainitut lääkärit ja/tai klinikat eivät maksa palvelusta Allerganille.

Klinikkahaku-palvelu ei muodosta yhteistyösopimusta tai markkinointisopimusta Allerganin ja lääkärin ja/tai klinikan välille.

Klinikkahaussa esitetyt tiedot eivät tarjoa tai mainosta mitään Allerganin, Allerganin asiakkaan tai kolmannen osapuolen Allergan-tuotteita käyttävän klinikan tuotetta tai palvelua.

2. KÄYTTÖ:

Klinikkahaun käyttäminen edellyttää kaikkien sovellettavien lakien, säädösten ja määräysten noudattamista. Käyttöehtojen rikkominen velvoittaa korvaamaan Allerganille mahdolliset ehtojen vastaisesta toiminnasta aiheutuvat tai siihen liittyvät tappiot, kulut ja vahingot, mukaan lukien kohtuulliset oikeuskulut.

3. POIKKEUKSET VASTUUSEEN:

Klinikkahaku-palvelu tarjotaan sellaisenaan kuin se on ja kuten se on käytettävissä. Sovellettavien lakien ja määräysten täysin sallimissa rajoissa Allergan ei ole vastuussa Klinikkahaun tyydyttävästä laadusta, kunnosta, tarkoituksenmukaisuudesta, tietokoneviruksista tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta.

Vahvistat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi, että yksittäisen lääkärin ja/tai klinikan (ja sen työntekijöiden) listaaminen ja/tai lääkärin tai klinikan tietojen julkaiseminen ei tarkoita, että Allergan tukee, varmentaa, arvostelee, mainostaa, kannattaa tai muulla tavoin suosittelee sinua käyttämään kyseisten lääkärien tai klinikkojen palveluja. Allergan ei myöskään väitä tai vihjaa, että nämä lääkärit tai klinikat ovat päteviä, osaavia tai ammattitaitoisia tarjoamaan haluamiasi hoitoja tai lopputuloksia.

Allergan suosittelee keskustelemaan esteettiseen lääketieteeseen kuuluvista pistoshoidoista ainoastaan pätevien ammattilaisten kanssa sekä varmistamaan, että olet saanut aiheesta riittävästi tietoa ennen hoitopäätöksen tekemistä.

4. RISKIT:

Kannat yksin kaiken vastuun Klinikkahaku-palvelun käytöstä aiheutuvista riskeistä. Kaikki Klinikkahausta saamasi tiedon ja muun sisällön hakeminen ja käyttäminen tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Olet yksin vastuussa mahdollisista kuluista, vahingoista, tappioista tai vaatimuksista, jotka johtuvat Klinikkahaun käytöstä.

5. VASTUU:

Klinikkahaku-palvelun sisältämät tiedot perustuvat kolmannen osapuolen klinikoiden tai lääketieteen ammattilaisten omiin ilmoituksiin, ja ymmärrät, että Allergan luottaa saamiensa ilmoitusten paikkansapitävyyteen. Näin ollen Allergan ei ole vastuussa näiden tietojen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta, joten olet itse vastuussa suorista tai välillisistä, erityisistä, seuraamuksellisista ja tuottamuksellisista ansion-, tuoton-, sopimusten- tai liikearvon menetyksistä, jotka johtuvat Klinikkahaun tietojen virheistä tai puutteista.

6. VASTUUN RAJOITUS:

Allergan ei ole vastuussa sivuston toiminnasta tai toimimattomuudesta aiheutuvista suorista tai välillisistä, erityisistä, seuraamuksellisista ja tuottamuksellisista ansion-, tuoton-, sopimusten- tai liikearvon menetyksistä eikä sivuston käytöstä johtuvista työn keskeytymisistä, tietokoneviruksista, tietojen menetyksistä tai muusta vastaavasta. Sovellettavan lain täysissä rajoissa Allergan ei ole vastuussa Klinikkahaun tietojen, materiaalien tai toimintojen virheistä tai puutteista eikä huolimattomasta toiminnasta. Nämä käyttöehdot eivät rajoita Allerganin laiminlyönnistä aiheutuvia kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja tai vilpillistä harhaanjohtamista.

7. KLINIKKAHAUN SISÄLLÖN POISTAMINEN:

Allergan ei ole vastuussa Klinikkahaun sisällön valvonnasta tai muokkaamisesta. Jos palvelussa kuitenkin havaitaan sopimatonta sisältöä tai materiaalia, Allergan pidättää oikeuden tarvittaessa muokata tai poistaa kyseinen sisältö.

8. TEKIJÄNOIKEUDET:

Allerganilla on omistus- tai käyttöoikeus kaikkeen Klinikkahaku-palvelun materiaaliin ja sisältöön, ja ne kuuluvat Irlannin tekijänoikeuslainsäädännön, kansainvälisten tekijänoikeussopimusten ja muiden sovellettavien tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuslakien piiriin.

9. TAVARAMERKIT:

Kaikki sivustolla esiintyvät nimet, logot ja palvelut, jotka on merkitty symboleilla ® tai ™ tai joiden kirjasin poikkeaa ympäröivästä tekstistä, ovat Allerganin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai hallinnoimia tavaramerkkejä, paitsi jos ne on merkitty jonkin toisen osapuolen omistamiksi. Näiden tavaramerkkien käyttö on kielletty, paitsi jos käyttöön on annettu lupa näissä käyttöehdoissa, Allergan on myöntänyt luvan kirjallisesti tai kyseessä on Allerganin tuotteiden ja palvelujen nimeäminen. Muiden kuin omistamiemme tavaramerkkien esittäminen sivuillamme ei tarkoita, että tavaramerkin haltija olisi antanut meille käyttöoikeuden merkkiin. Kyseessä ei ole tavaramerkin väärinkäyttö, emmekä vihjaa että tavaramerkin haltija tukee Allerganin tuotteita tai palveluja. Tavaramerkin esittäminen ei myöskään tarkoita, että Allergan kannattaisi tai tukisi tavaramerkin omistajaa tai sen verkkosivustoa tai tuotteita tai palveluja.

10. YKSITYISYYS:

Allergan noudattaa Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta ja muita voimassa olevia tietosuojalakeja. Kaikki Klinikkahaun kautta vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot käsitellään tietosuojakäytännön mukaisesti. Klinikkahaun käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Allerganille. Suosittelemme kuitenkin tutustumaan Allerganin verkkosivustoa koskevaan tietosuojalausekkeeseen.

11. PALVELUN LOPETTAMINEN:

Allergan voi koska tahansa ja mistä tahansa syystä puuttua Klinikkahaku-palvelun käyttöön muuttamalla, rajoittamalla tai estämällä käytön välittömästi.

12. IRTISANOMINEN:

Jos jokin näiden käyttöehtojen osa julistetaan jostakin syystä pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Muut osat pysyvät edelleen täysimääräisesti voimassa, lukuun ottamatta virheellistä osaa.

13. MUUTOKSET:

Allergan pidättää oikeuden tehdä muutoksia Klinikkahaku-palveluun ja sen käyttöehtoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Klinikkahakua hyväksyt automaattisesti kaikki muutokset, joten sinun kannattaa vierailla säännöllisesti tällä sivulla pysyäksesi ajan tasalla käyttöehdoista.

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPAIKKA:

Klinikkahaku-palveluun sovelletaan Irlannin lainsäädäntöä. Irlannin tuomioistuimilla on toimivalta päättää kaikista tämän sivuston käyttöä koskevista riita-asioista tai vaatimuksista. Tämä sivusto on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa, mutta sen käyttö on mahdollista myös ulkomailta käsin.