Allergan Norden AB
Hemvärnsgatan 9 (visitor address)
Box 1523, 171 29 Solna, Sweden
Puhelin: 0800 102 190